Uitleg over de verschillende PayMatic Ecos Modules

De PayMatic-F AD2400 kun je uitbreiden met 14 optionele modules, zogeheten ECOS modules. Deze modules zorgen voor een uitgebreidere functionaliteit en dus inzetbaarheid van de automaat.

Benieuwd naar welke modules geschikt zijn voor jouw toepassing? Hieronder lees je per ECOS module waar deze voor is en hoe je deze kunt inzetten. Mochten er nog vragen zijn over de modules kun je ons uiteraard ook altijd nog telefonisch of per email benaderen voor een persoonlijk en gratis advies op maat.

De PayMatic Modules EM01 t/m EM14

De hoofdtijd van een basismodel PayMatic-F AD2400 is standaard instelbaar van één tot vijftien minuten. Door toevoeging van module EM01 is de hoofdtijd maximaal instelbaar op 255 minuten. Bij een ingestelde tijd boven de 100 minuten wordt de aanduiding in twee delen knipperend weergegeven; eerste weergave “1” tweede weergave “00”.

Met de module EM02 kun je een voorlooptijd instellen. De voorlooptijd gaat in direct na inworp van de munt en eindigt direct voordat de hoofdtijd begint. U kunt aangeven hoeveel minuten voorlooptijd nodig is alvorens de hoofdtijd wordt ingeschakeld. De PayMatic bevat twee relais. Relais één is ingeschakeld tijdens de hoofdtijd en relais twee is ingeschakeld tijdens de voor- en nalooptijd. U kunt dus tijdens de voorlooptijd ook iets inschakelen zoals bijvoorbeeld een ventilator bij een zonnebank. De klant heeft dan ook nog even de tijd om zich uit te kleden voordat de zonnebank wordt geactiveerd.

Met de module EM03 kun je een nalooptijd instellen. De nalooptijd schakelt direct na de hoofdtijd in en loopt af na de ingestelde aantal minuten. De PayMatic bevat twee relais. Relais één is ingeschakeld tijdens de hoofdtijd en relais twee is ingeschakeld tijdens de voor- en nalooptijd. U kunt dus tijdens de nalooptijd ook iets inschakelen zoals bijvoorbeeld een ventilator bij een zonnebank na het gebruik.

Met deze module kun je meerdere munten laten accepteren waarmee de hoofdtijd steeds wordt verhoogd. De ingeworpen munten verhogen accumulerend de totale hoofdtijd. Als u de hoofdtijd op bijvoorbeeld vijf minuten heeft ingesteld en de module EM04 op twee munten, dan zal bij de eerste munt de hoofdtijd op vijf minuten staan, bij inworp van de tweede munt op tien minuten en de derde munt wordt dan niet meegerekend. U kunt zelf aangeven hoeveel munten er mogen worden opgeteld. U kunt maximaal accumuleren tot 255 minuten mits Module EM01 ook is afgenomen. Met een Basismodel PayMatic kunt u met deze module accumuleren tot maximaal vijftien minuten.

Met deze module kunt u aangeven hoeveel munten er minimaal moeten worden ingeworpen alvorens de hoofdtijd van start kan gaan. Als u deze module bijvoorbeeld instelt op drie munten en de hoofdtijd op vijf minuten, dan dient u minimaal drie munten in te werpen voordat de hoofdtijd van vijf minuten van start kan gaan.

Het maximum aantal in te stellen branduren voor een servicebeurt. Dit register telt terug na elke 1000 minuten gebruik van relais 1. De waarde bij dit register geeft het aantal x 1000 minuten weer, bijv. 5 = 5000 minuten. Wanneer de teller op nul staat wordt er in het display “SR” weergegeven. Dit is de standaard melding dat er “service” werkzaamheden dienen plaats te vinden. De maximale instelbare waarde is 254 (x`1000 minuten). Indien de waarde staat ingesteld op 255 betekent dit dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze service teller.
Belangrijk om te weten is dat de PayMatic gewoon door blijft functioneren, ook al geeft hij SR aan. Deze functie is erg handig als u een apparaat om de zoveel tijd moet onderhouden, bijvullen etc.

Met deze module kan men na het eindigen van de tijdsessie nog eenmaal een extra tijd krijgen van 30 seconden. Deze tijd kan verkregen worden door op de down toets te drukken. Deze instelling kan een oplossing bieden bij automaten welke na afloop van de ingestelde tijd alsnog kortstondig aangezet dienen te worden. Bijvoorbeeld voor het openen van een elektrische deur van een wasmachine.

U kunt met deze functie instellen hoeveel seconden voor het verlopen van de hoofdtijd er een zoemer moet afgaan. Deze functie is niet beschikbaar voor de PayMatic-F AD2400.

Met deze functie is er de mogelijkheid voor gedwongen reiniging van de aangesloten apparatuur. Nadat de nalooptijd verstreken is zal de PayMatic geen startsignaal meer accepteren. Deze blokkering kan opgeheven worden door drie seconden op de interne of externe up toets te drukken. Als aanduiding voor reiniging wordt “CL knipperend” op het display van de PayMatic weergegeven.

De bedrijfsminuten-teller is een elektronische teller. Deze registreert cumulatief het aantal minuten dat het hoofdkanaal, relais 1, aan is geweest. Het hoofdkanaal, relais 1, is alleen ingeschakeld gedurende de hoofdtijd van de PayMatic. Het doorlopen van de tellers kan geschieden door op de Up toets te drukken.

Bij het inschakelen van deze functie wordt de hoofdtijd automatisch op basis van het verloop van de service counter (EM06) gecorrigeerd. U kunt instellen dat bijvoorbeeld na 500 branduren er drie seconden per minuut extra wordt meegerekend.

In deze teller zal het aantal munten weergegeven worden dat geaccepteerd is door het automaat. U kunt dan uitlezen hoevaak de PayMatic is gebruikt.

Met deze module kunt u aangeven of het verkorten van de hoofdtijd tijdens de voorlooptijd wel of niet mogelijk mag zijn.

Met de module EM14 wordt de display van de PayMatic geactiveerd. Op de display is vervolgens af te lezen hoeveel minuten er nog resterend is voor de betreffende sessie.