De PayMatic Modules EM01 t/m EM14

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM01-UITBREIDING HOOFDTIJD?

De hoofdtijd van een basismodel PayMatic-F AD2400 is standaard instelbaar van één tot vijftien minuten. Door toevoeging van module EM01 is de hoofdtijd maximaal instelbaar op 255 minuten. Bij een ingestelde tijd boven de 100 minuten wordt de aanduiding in twee delen knipperend weergegeven; eerste weergave “1” tweede weergave “00”.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM02-VOORLOOPTIJD?

Met de module EM02 kun je een voorlooptijd instellen. De voorlooptijd gaat in direct na inworp van de munt en eindigt direct voordat de hoofdtijd begint. U kunt aangeven hoeveel minuten voorlooptijd nodig is alvorens de hoofdtijd wordt ingeschakeld. De PayMatic bevat twee relais. Relais één is ingeschakeld tijdens de hoofdtijd en relais twee is ingeschakeld tijdens de voor- en nalooptijd. U kunt dus tijdens de voorlooptijd ook iets inschakelen zoals bijvoorbeeld een ventilator bij een zonnebank. De klant heeft dan ook nog even de tijd om zich uit te kleden voordat de zonnebank wordt geactiveerd.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM03-NALOOPTIJD?

Met de module EM03 kun je een nalooptijd instellen. De nalooptijd schakelt direct na de hoofdtijd in en loopt af na de ingestelde aantal minuten. De PayMatic bevat twee relais. Relais één is ingeschakeld tijdens de hoofdtijd en relais twee is ingeschakeld tijdens de voor- en nalooptijd. U kunt dus tijdens de nalooptijd ook iets inschakelen zoals bijvoorbeeld een ventilator bij een zonnebank na het gebruik.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM04-MAXIMUM INWORP (ACCUMULEREN)?

Met deze module kun je meerdere munten laten accepteren waarmee de hoofdtijd steeds wordt verhoogd. De ingeworpen munten verhogen accumulerend de totale hoofdtijd. Als u de hoofdtijd op bijvoorbeeld vijf minuten heeft ingesteld en de module EM04 op twee munten, dan zal bij de eerste munt de hoofdtijd op vijf minuten staan, bij inworp van de tweede munt op tien minuten en de derde munt wordt dan niet meegerekend. U kunt zelf aangeven hoeveel munten er mogen worden opgeteld. U kunt maximaal accumuleren tot 255 minuten mits Module EM01 ook is afgenomen. Met een Basismodel PayMatic kunt u met deze module accumuleren tot maximaal vijftien minuten.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM05-MINIMUM INWORP?

Met deze module kunt u aangeven hoeveel munten er minimaal moeten worden ingeworpen alvorens de hoofdtijd van start kan gaan. Als u deze module bijvoorbeeld instelt op drie munten en de hoofdtijd op vijf minuten, dan dient u minimaal drie munten in te werpen voordat de hoofdtijd van vijf minuten van start kan gaan.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM06-SERVICE INDICATOR?

Het maximum aantal in te stellen branduren voor een servicebeurt. Dit register telt terug na elke 1000 minuten gebruik van relais 1. De waarde bij dit register geeft het aantal x 1000 minuten weer, bijv. 5 = 5000 minuten. Wanneer de teller op nul staat wordt er in het display “SR” weergegeven. Dit is de standaard melding dat er “service” werkzaamheden dienen plaats te vinden. De maximale instelbare waarde is 254 (x`1000 minuten). Indien de waarde staat ingesteld op 255 betekent dit dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze service teller.
Belangrijk om te weten is dat de PayMatic gewoon door blijft functioneren, ook al geeft hij SR aan. Deze functie is erg handig als u een apparaat om de zoveel tijd moet onderhouden, bijvullen etc.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM07-AFTER-START?

Met deze module kan men na het eindigen van de tijdsessie nog eenmaal een extra tijd krijgen van 30 seconden. Deze tijd kan verkregen worden door op de down toets te drukken. Deze instelling kan een oplossing bieden bij automaten welke na afloop van de ingestelde tijd alsnog kortstondig aangezet dienen te worden. Bijvoorbeeld voor het openen van een elektrische deur van een wasmachine.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM08-BEEPER?

U kunt met deze functie instellen hoeveel seconden voor het verlopen van de hoofdtijd er een zoemer moet afgaan. Deze functie is niet beschikbaar voor de PayMatic-F AD2400.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM09-CLEANING?

Met deze functie is er de mogelijkheid voor gedwongen reiniging van de aangesloten apparatuur. Nadat de nalooptijd verstreken is zal de PayMatic geen startsignaal meer accepteren. Deze blokkering kan opgeheven worden door drie seconden op de interne of externe up toets te drukken. Als aanduiding voor reiniging wordt “CL knipperend” op het display van de PayMatic weergegeven.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM10-RESETBARE TIJD/START PULS?

De bedrijfsminuten-teller is een elektronische teller. Deze registreert cumulatief het aantal minuten dat het hoofdkanaal, relais 1, aan is geweest. Het hoofdkanaal, relais 1, is alleen ingeschakeld gedurende de hoofdtijd van de PayMatic. Het doorlopen van de tellers kan geschieden door op de Up toets te drukken.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM11-TIME ADJUSTMENT TABLE?

Bij het inschakelen van deze functie wordt de hoofdtijd automatisch op basis van het verloop van de service counter (EM06) gecorrigeerd. U kunt instellen dat bijvoorbeeld na 500 branduren er drie seconden per minuut extra wordt meegerekend.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM12-TOTALE TIJD/START PULS?

In deze teller zal het aantal munten weergegeven worden dat geaccepteerd is door het automaat. U kunt dan uitlezen hoevaak de PayMatic is gebruikt.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM13-HOOFDTIJD AANPASSEN?

Met deze module kunt u aangeven of het verkorten van de hoofdtijd tijdens de voorlooptijd wel of niet mogelijk mag zijn.

Wat kun je allemaal met de PayMatic Module EM14-DISPLAY AAN?

Met de module EM14 wordt de display van de PayMatic geactiveerd. Op de display is vervolgens af te lezen hoeveel minuten er nog resterend is voor de betreffende sessie.